test

Kiểu mẫu vỏ mặt chuyền kim cương đẹp và cao cấp 2018 | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 9  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1429
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1429
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0,24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1429

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1429

18KGiá: 18.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1435
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1435
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1435

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1435

18KGiá: 20.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1421
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1421
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1421

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1421

18KGiá: 40.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1438
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1438
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1438

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1438

18KGiá: 22.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1418
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1418
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 136
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1418

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1418

18KGiá: 45.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1416
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1416
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1419
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1419
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1419

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1419

18KGiá: 47.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1390
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1390
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0,25
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1390

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1390

18KGiá: 18.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1394
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1394
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0,28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1394

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1394

18KGiá: 22.100.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1452
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1452
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1452

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1452

18KGiá: 14.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1454
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1454
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1457
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1458
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1458
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1459
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1459
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1465
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1465
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1466
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1466
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0,12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1467
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1467
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0,12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1500
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1500
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1450
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1450
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 33
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1036
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1036
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1060
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1060
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1601B
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1601B
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 1.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1335
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1335
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1533
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1533
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 9  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG