test

Pearl Jewelry, Pearl Jewelry. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Trang Sức Ngọc Trai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Đính Kim Cương P1539
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1539
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Đính Kim Cương P1539

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Đính Kim Cương P1539

18KGiá: 29.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2418
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2418EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2418

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2418

18KGiá: 31.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2419
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2419EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2419

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2419

18KGiá: 7.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2420
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

18KGiá: 30.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

18KGiá: 37.900.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

18KGiá: 41.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2426

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2426

18KGiá: 14.200.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

18KGiá: 39.500.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2430
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

18KGiá: 7.500.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Đính Kim Cương P2423
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2423
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2419
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2419
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.2mm 2 Pearl 7.2mm
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2421
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2421
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.4mm
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2423
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.1mm
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2424
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.5mm
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2425
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 8.7mm
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2426
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2427
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2427
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.3mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.1mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2429
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2431
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2431
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD&PS Diamond 2 Pearl 11mm
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2436
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2436
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.2MM
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2437
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2437
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 7.5MM
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG