test

Simon G, Simon G. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Simon G
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Đôi bông tai kim cương Simon G DE117
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: DE117
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G DE117

Đôi bông tai kim cương Simon G DE117

18KGiá: 33.300.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G ER152
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ER152
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ER152

Đôi bông tai kim cương Simon G ER152

18KGiá: 34.300.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G GE100- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: GE100
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G GE100- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Đôi bông tai kim cương Simon G GE100- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

18KGiá: 58.100.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP686
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP686
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP686

Đôi bông tai kim cương Simon G LP686

18KGiá: 26.400.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP3321- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP3321
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP3321- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Đôi bông tai kim cương Simon G LP3321- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

18KGiá: 100.300.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP3502- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP3502
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP3773- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP3773
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP3773- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Đôi bông tai kim cương Simon G LP3773- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

18KGiá: 73.900.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4117- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP4117
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 1.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4117- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Đôi bông tai kim cương Simon G LP4117- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

18KGiá: 153.100.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4135
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP4135
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4135

Đôi bông tai kim cương Simon G LP4135

18KGiá: 42.200.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4187 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: LP4187
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 2.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G LP4187 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Đôi bông tai kim cương Simon G LP4187 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

18KGiá: 203.300.000 VND 
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1404 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1404
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1405 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1405
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 1.30
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1407 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1407
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 2.00
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1408 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1408
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 2.00
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1425 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1425
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1456 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1456
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1487 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1487
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1487-R - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1487-R
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1493 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1493
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1494 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1494
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0,86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1502 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1502
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 1.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1504 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1504
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1505
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1505
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi bông tai kim cương Simon G ME1506- TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: ME1506
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat): 1.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG