test

Scott Kay, Scott Kay. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Scott Kay
Giới thiệu Scott Kay
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M0722RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M0722RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.48 to 3.10
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M0722RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M0722RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 108.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương ScottKay SK M1159RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1159RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.48 to 3.10
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong,Channel, Bezel
Vỏ Nhẫn Kim Cương ScottKay SK M1159RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương ScottKay SK M1159RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 152.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1156RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1156RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.30 to 2.80
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1156RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1156RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 103.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1106RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1106RD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.70 to 1.90
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong,Pave, Bezel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1106RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1106RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 162.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1087RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1087RD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 1.50 to 3.80
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong,Pave, Bezel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1087RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1087RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 257.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1080RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1080RD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.35 to 2.60
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Pave Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1062RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1062RD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.80 to 3.60
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1062RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1062RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 136.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1118RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1118RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.80 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1118RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1118RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 121.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1039QD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1039QD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.70 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: Princess
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1039QD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1039QD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 74.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1038QDS-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1038QDS
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.70 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: Princess
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1038QDS-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1038QDS-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM

19KGiá: 97.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1107RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1107RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.60 to 6.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1149QD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1149QD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 1.20 to 3.60
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: Princess
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương ScottKay M1113RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1113RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.70 to 3.60
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1129RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1129RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.50 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, OV
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1244R510-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1244R510
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.40 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, OV, CU
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Pave Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1077BDRD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1077BDRD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.60 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bar Set, Pave Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1105RD-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1105RD
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 1.40 to 6.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương ScottKay SK M1125RD07-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1125RD07
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.30 to 10.00
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS, MA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.03
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1148QR310-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1148QR310
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.80 to 3.30
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: Princess, RA
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Pave Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1146EDRD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1146EDRD1
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.80 to 3.30
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: EM,AS
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Pave Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1164QD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1164QD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.50 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: Princess
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1166EDRD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 15 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1166EDRD1
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.50 to 3.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: EM,AS
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set, Bezel Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M0722RD07-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M0722RD07
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.40 to 2.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong Set
Vỏ Nhẫn Kim Cương Scott Kay SK M1165RD10-TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 20 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: M1165RD10
Vàng: 14K,Platinum,19K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat: 0.40 to 4.20
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave Set
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG