test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 15  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R00917
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R00917
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0,49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R00917

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R00917

18KGiá: 26.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R19223
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R19223
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R19223

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R19223

18KGiá: 30.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92376B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R92376B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92376B

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92376B

18KGiá: 30.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5079E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5079
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 1.0
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5079E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5079E

18KGiá: 24.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90278
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90278
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90278

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90278

18KGiá: 27.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2186
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2186
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B1660
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1660
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

18KGiá: 33.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2205
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2205
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2205

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2205

18KGiá: 44.400.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2223
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2223
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2223

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2223

18KGiá: 23.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2493
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

14KGiá: 28.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2753
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2753
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90796A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90796A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102035
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102035
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2261
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2261
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2919
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2919
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2933
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2933
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.91
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10105A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10105A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 240.61
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2780
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2766
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2766
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R7370B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R7370B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2864
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2864
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD100460
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R18656
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R18656
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R14422
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R14422
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 53
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 15  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG