test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2201
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2201
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 113
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2201

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2201

18KGiá: 52.900.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2197
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2197
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 136
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2197

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2197

18KGiá: 54.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1901
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 212
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

18KGiá: 58.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2966
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2966
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 151
Tổng trọng lượng (carat): 1.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2966

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2966

18KGiá: 68.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5019
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,2 to 2,3
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A

18KGiá: 64.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5033A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5033
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,2 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: HighPolish
Bề rộng: 2,9 to 4,4
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A

18KGiá: 61.300.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Nữ D13801
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D13801
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Nữ D13801

Nhẫn Kim Cương Nữ D13801

18KGiá: 55.000.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Nữ D10786
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10786
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Nữ D10786

Nhẫn Kim Cương Nữ D10786

18KGiá: 55.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R0606
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R0606
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 101
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R0606

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R0606

18KGiá: 48.400.000 VND 
Nhẫn Hột Xoàn Vàng Trắng 18K R1599
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1599
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 200
Tổng trọng lượng (carat): 0.99
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91894
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91894
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 53
Tổng trọng lượng (carat): 1.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương R6024
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R6024
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 54.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B102026
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B102026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R101818
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101818
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương R101254
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101254
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 107
Tổng trọng lượng (carat): 1.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 66.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 arrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG