test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sau
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1146
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Bezel
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146

Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146

18KGiá: 49.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5032E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5032
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 1.25 to 2.15
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5032E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5032E

18KGiá: 52.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2927
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2927
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 1,03
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2927

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2927

18KGiá: 53.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2912
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2912
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2912

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2912

18KGiá: 47.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2769
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2769
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2769

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2769

18KGiá: 52.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2757
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2756
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0,97
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

18KGiá: 47.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2784
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 1.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2784

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2784

18KGiá: 67.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2824
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2824
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.25
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2824

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2824

18KGiá: 53.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2750
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 91
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750

18KGiá: 48.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B10217A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10217A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5064A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5064
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 46.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5024
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5102
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.3 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2168
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2168
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 0.96
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2169
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2169
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2177
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2177
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.88
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2178
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2178
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5103E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5103
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel,bezel&prong
18KGiá: 49.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2190
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2190
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 122
Tổng trọng lượng (carat): 0.7
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K R2199
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2199
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 113
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG