test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.9 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6mm x 6mm Princess
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

18KGiá: 59.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5024
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A

18KGiá: 52.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.75 to 3.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

18KGiá: 50.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

18KGiá: 61.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5102
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.3 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

18KGiá: 62.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2750
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 91
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2752
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752

18KGiá: 62.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2807
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807

18KGiá: 51.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

18KGiá: 51.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

18KGiá: 59.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2811
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2811
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 107
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1146
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Bezel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5019
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,2 to 2,3
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5033A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5033
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,2 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: HighPolish
Bề rộng: 2,9 to 4,4
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD92690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG