test

Ổ nhẫn kim cương Three Stone - Đá hai bên độc đáo, sang trọng | Hưng Phát USA

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R11535
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R11535
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R11535

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R11535

18KGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2261
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2261
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2261

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2261

18KGiá: 28.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1319
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1319
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1319

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1319

18KGiá: 7.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2289
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2289
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2289

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2289

18KGiá: 37.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R101804
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101804
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R101804

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R101804

18KGiá: 9.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R101803
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101803
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R101657
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101657
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R101657

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R101657

18KGiá: 16.700.000 VND 
Vỏ nhẫn kim cương R102655
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102655
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương R102655

Vỏ nhẫn kim cương R102655

18KGiá: 23.400.000 VND 
Vỏ nhẫn kim cương B102657
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102657
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương B102657

Vỏ nhẫn kim cương B102657

18KGiá: 32.000.000 VND 
Vỏ nhẫn kim cương R102658
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102658
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương R102658

Vỏ nhẫn kim cương R102658

18KGiá: 18.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10154
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10154
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10105A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10105A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 240.61
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10269
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10269
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 arrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG