test

Ổ nhẫn kim cương Three Stone - Đá hai bên độc đáo, sang trọng | Hưng Phát USA

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5096A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5096
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5096A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5096A

18KGiá: 39.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5111A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5111
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5111A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5111A

18KGiá: 42.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5075A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5075A
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5075A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5075A

18KGiá: 34.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2458
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2458
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2458

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2458

18KGiá: 39.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1892
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1892
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1892

Vỏ Nhẫn Kim Cương B1892

18KGiá: 34.800.000 VND 
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1796
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1796
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2475
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2475
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2475

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2475

18KGiá: 46.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2478
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2478
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2478

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2478

18KGiá: 41.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1101
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1101
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1101

Vỏ Nhẫn Kim Cương B1101

18KGiá: 32.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2340
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2340
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2340

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2340

18KGiá: 28.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2464
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2464
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Verragio B2465
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2465
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
18KGiá: 36.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5067A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5067A
Vàng: 14K,18K,Platinum,19K,Palladium
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 39.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2795
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2795
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.53
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
18KGiá: 29.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2913
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2913
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 29.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2915
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2915
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 21.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R17838
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R17838
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1732
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1732
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2243
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2243
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1328
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1328
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91780
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91780
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91659
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91659
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2879
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2879
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90363
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90363
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG