test

Nhẫn cưới kim cương cao cấp sang trọng - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Cưới
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Cưới Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5  Trang sau
Nhẫn Cưới Kim Cương D10012
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10012
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10012

Nhẫn Cưới Kim Cương D10012

18KGiá: 15.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10003
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10003
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng: 2.5 to 3.0
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 0
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10003

Nhẫn Cưới Vàng 18K D10003

18KGiá: 11.300.000 VND 
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10005
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10005
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10005

Nhẫn Cưới Vàng 18K D10005

18KGiá: 9.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10007
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10007
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10007

Nhẫn Cưới Kim Cương D10007

18KGiá: 12.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10019
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10019
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10019

Nhẫn Cưới Kim Cương D10019

18KGiá: 13.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10021
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10021
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10026
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10026

Nhẫn Cưới Kim Cương D10026

18KGiá: 17.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1347
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1347
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1347

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1347

18KGiá: 19.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB352197
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197

18KGiá: 18.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LM02068
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LM02068
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LM02068

Nhẫn Cưới Kim Cương LM02068

18KGiá: 16.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương JD0426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: JD0426
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA032
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương XRD92289
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: XRD92289
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương BBFQ524A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BBFQ524A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương BCPQ029
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BCPQ029
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương GXL004D
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: GXL004D
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1402
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1402
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1415
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1415
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1467
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1467
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 19.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1613
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1613
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1686
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1686
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 20.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1706
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1706
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 21.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1731
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1731
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1741
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1741
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 20.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG