test

Nhẫn cưới kim cương cao cấp sang trọng - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Cưới
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Cưới Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5  Trang sau
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374416
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374416
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374416

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374416

18KGiá: 14.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB358713
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB358713
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB358713

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB358713

18KGiá: 18.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369526
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526

18KGiá: 17.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369522
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522

18KGiá: 18.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB355502
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502

18KGiá: 21.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369482
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369482
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 11.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1881
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1881
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1881

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1881

18KGiá: 18.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA242
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

18KGiá: 13.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374435
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

18KGiá: 13.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374457
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457

18KGiá: 22.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375501
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375511
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375511
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375661
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375661
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB376574
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB376574
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB0786
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB0786
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 19.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1041
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB1041
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 12.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương QL1069A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: QL1069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương ZMG0469
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: ZMG0469
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương QL2382A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: QL2382A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1091
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB1091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Vàng 18K D10006
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10006
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 12.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương Y4663
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: Y4663
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10009
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10009
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 12.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10011
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10011
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 22.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG