test

Nhẫn cưới & trang sức cưới đẹp & cao cấp giá thấp nhất | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Nhẫn Cưới
Bộ Sưu Tập Nhẫn Cưới
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369526
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369526

18KGiá: 17.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369522
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369522

18KGiá: 17.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369528
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369528
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369528

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369528

18KGiá: 11.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB355502
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB355502

18KGiá: 20.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369482
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB369482
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369482

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB369482

18KGiá: 10.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1881
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1881
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA242
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

18KGiá: 13.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374435
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

18KGiá: 13.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374457
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374457

18KGiá: 21.500.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375501
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501

18KGiá: 22.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375511
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375511
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375515
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375515
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 12.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375661
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375661
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375677
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375677
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB376574
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB376574
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB0786
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB0786
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1041
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB1041
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 12.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương QL1069A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: QL1069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương QL2382A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: QL2382A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.500.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương Y4663
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: Y4663
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương ZMG0469
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: ZMG0469
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng 18K D0784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0784
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel
18KGiá: 21.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1091
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB1091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D0916
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0916
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 36.000.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG