test

Kiểu mẫu dây chuyền kim cương đẹp và cao cấp 2018 | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 24  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1612
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1612
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.03
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1612

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1612

18KGiá: 13.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2349
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

18KGiá: 11.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1011
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1011
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1011

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1011

18KGiá: 7.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0823
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 1.99
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823

18KGiá: 70.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0834I
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 3,01
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: MicropaveProng
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834

18KGiá: 86.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ Và Đá Sapphire Xanh P1196
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1196
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 33
Tổng trọng lượng (carat): 0.671
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0699
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0699
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0699

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0699

18KGiá: 8.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1417
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1417
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 95
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1417

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1417

18KGiá: 42.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101279
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101279
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 15
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101279

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101279

18KGiá: 15.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1598
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598

18KGiá: 19.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2332
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2332
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0859
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0859
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P8276
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P8276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K H04586P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: H04586P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101277
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101277
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K J12687P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: J12687P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0452
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0452
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P12997
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12997
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101469
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: P101469
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1026
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: P1026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101472
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101472
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P12355A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12355A
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 47
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1288
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1288
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2581C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2581C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 24  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG