test

Kiểu mẫu dây chuyền kim cương đẹp và cao cấp 2018 | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 24  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K H04699P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: H04699P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 15
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K H04699P

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K H04699P

18KGiá: 18.100.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1457
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457

18KGiá: 25.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101920
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101920
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101920

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101920

18KGiá: 27.100.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1604
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604

18KGiá: 38.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1597
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597

18KGiá: 16.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1458
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1458
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1258
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1258
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1258

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1258

18KGiá: 27.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1436
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1436
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1436

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1436

18KGiá: 27.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1466
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1466
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0,12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1466

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1466

18KGiá: 17.300.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1036
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1036
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1036

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1036

18KGiá: 18.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2573E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2573E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0924
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0924
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 2.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1416
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1416
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P12358A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12358A
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1601B
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1601B
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 1.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P11587
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P11587
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P11974
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P11974
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 83
Tổng trọng lượng (carat): 0.7
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1421
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1421
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1533
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1533
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1452
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1452
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1335
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1335
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1500
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1500
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1390
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1390
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0,25
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1732
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1732
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 24  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG