test

Ổ nhẫn SideStone viền đai kim cương vô cùng sang trọng nhiều kiểu dáng| Hưng Phát USA

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5097C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5097
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 5,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5097C

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5097C

18KGiá: 21.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5099A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5099
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 0
Tổng trọng lượng (carat): 0
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5099A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5099A

18KGiá: 14.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5103E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5103
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5103E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5103E

18KGiá: 49.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5025C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5025C
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5025C

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5025C

18KGiá: 36.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5036E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5036E
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 7,0*7,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.89
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5036E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5036E

18KGiá: 44.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5106E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5106
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 25.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5058A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5058A
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5058A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5058A

18KGiá: 32.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1019
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1019
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0,24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1019

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1019

18KGiá: 21.200.000 VND 
Nhẫn  Kim Cương Vàng Trắng 18K B1749C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1749C
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1749C

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1749C

18KGiá: 17.500.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1795
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1795
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1795

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1795

18KGiá: 7.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2315
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2315
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
18KGiá: 32.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2513
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2513
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 20.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1048
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1048
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5081C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5081C
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 5,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 19.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5034
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polished
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 1.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
18KGiá: 28.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5039
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5039A
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polished
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 2.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micropave & Prong
18KGiá: 25.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5040
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polished
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micropave & Prong
18KGiá: 28.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5125
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5125
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polished
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 2.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
18KGiá: 30.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2759
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2759
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2764
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2764
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2805
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2805
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.47
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2827
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2827
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2830
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2830
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2910
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2910
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 25.000.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG