test

Nữ trang kim cương Carater | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 4 5 6 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 75.400.000 VND
Giá giảm: 67.800.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 78.000.000 VND
Giá giảm: 70.200.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 82.400.000 VND
Giá giảm: 74.100.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 92.500.000 VND
Giá giảm: 83.300.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 74.000.000 VND
Giá giảm: 66.600.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 106.600.000 VND
Giá giảm: 95.900.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.5mm

18KGiá gốc: 110.600.000 VND
Giá giảm: 99.500.000 VND 
L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1791
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.0mm

L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá gốc: 180.300.000 VND
Giá giảm: 162.300.000 VND 
L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1791
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 2.47
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.5mm

L1791 - Lắc tay Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 223.900.000 VND
Giá giảm: 201.600.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.92
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 60.800.000 VND
Giá giảm: 54.700.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 64.400.000 VND
Giá giảm: 58.000.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 66.500.000 VND
Giá giảm: 59.800.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 73.600.000 VND
Giá giảm: 66.200.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 78.400.000 VND
Giá giảm: 70.500.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 84.600.000 VND
Giá giảm: 76.100.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 87.300.000 VND
Giá giảm: 78.600.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương Simon G MP1273 - TẶNG PHIẾU MUA HÀNG LÊN ĐẾN 10 TRIỆU KHI MUA SẢN PHẨM
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: MP1273
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 81.700.000 VND
Giá giảm: 73.500.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 79.300.000 VND
Giá giảm: 71.400.000 VND 
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1680
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 117.000.000 VND
Giá giảm: 105.300.000 VND 
L2168 - Lắc tay Kim Cương Carater
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L2168
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 160
Tổng trọng lượng (carat): 2.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 324.600.000 VND 
P1278 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1278
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 48.500.000 VND
Giá giảm: 43.600.000 VND 
E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 76.800.000 VND
Giá giảm: 69.100.000 VND 
E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 69.900.000 VND
Giá giảm: 59.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 4 5 6 arrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG