test

Nữ trang kim cương Carater | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm

18KGiá gốc: 36.900.000 VND
Giá giảm: 33.200.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm

18KGiá gốc: 37.300.000 VND
Giá giảm: 33.600.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 4.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 4.0mm

E1686 - Bông tai kim cương Carater 4.0mm

18KGiá gốc: 40.200.000 VND
Giá giảm: 36.200.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm

B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 61.300.000 VND
Giá giảm: 55.200.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 71.200.000 VND
Giá giảm: 64.000.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 54.500.000 VND
Giá giảm: 49.000.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm

B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm

18KGiá gốc: 36.000.000 VND
Giá giảm: 32.400.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm

B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm

18KGiá gốc: 37.100.000 VND
Giá giảm: 33.400.000 VND 
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1273
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm

P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm

18KGiá gốc: 34.800.000 VND
Giá giảm: 31.300.000 VND 
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1273
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm

P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm

18KGiá gốc: 35.300.000 VND
Giá giảm: 31.800.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 33.900.000 VND
Giá giảm: 30.500.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 34.400.000 VND
Giá giảm: 30.900.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 34.900.000 VND
Giá giảm: 31.400.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 35.000.000 VND
Giá giảm: 31.500.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 36.000.000 VND
Giá giảm: 32.400.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 40.400.000 VND
Giá giảm: 36.400.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro
18KGiá gốc: 51.700.000 VND
Giá giảm: 46.600.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 31.100.000 VND
Giá giảm: 28.000.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 31.600.000 VND
Giá giảm: 28.500.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 35.400.000 VND
Giá giảm: 31.900.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 17.700.000 VND
Giá giảm: 15.900.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 69.200.000 VND
Giá giảm: 62.300.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 18.100.000 VND
Giá giảm: 16.300.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 41.000.000 VND
Giá giảm: 36.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG