test

Nữ trang kim cương Carater | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sau
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 42.500.000 VND
Giá giảm: 38.300.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 61.800.000 VND
Giá giảm: 55.600.000 VND 
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.0mm

E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 49.600.000 VND
Giá giảm: 44.600.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.88
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 55.800.000 VND
Giá giảm: 50.200.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 51.200.000 VND
Giá giảm: 46.100.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.700.000 VND
Giá giảm: 33.900.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 78.200.000 VND
Giá giảm: 70.300.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 47.200.000 VND
Giá giảm: 42.400.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 45.600.000 VND
Giá giảm: 41.000.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 46.200.000 VND
Giá giảm: 41.600.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 48.300.000 VND
Giá giảm: 43.500.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.500.000 VND
Giá giảm: 39.200.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 6.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.700.000 VND
Giá giảm: 32.100.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 68.200.000 VND
Giá giảm: 61.400.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 62.000.000 VND
Giá giảm: 55.800.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 60.900.000 VND
Giá giảm: 54.800.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 49.400.000 VND
Giá giảm: 44.500.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 39.300.000 VND
Giá giảm: 35.400.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.000.000 VND
Giá giảm: 39.600.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 7.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 87.000.000 VND
Giá giảm: 78.300.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 66.200.000 VND
Giá giảm: 59.600.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18K.Giá gốc: 67.300.000 VND
Giá giảm: 60.600.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 26.000.000 VND
Giá giảm: 23.400.000 VND 
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 29.000.000 VND
Giá giảm: 26.100.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG