test

Mặt dây chuyền kim cương Carater | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Carater >> Carater - Mặt Dây Chuyền Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sau
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 36.800.000 VND
Giá giảm: 33.100.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 48.800.000 VND
Giá giảm: 43.900.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 44.600.000 VND
Giá giảm: 40.200.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 60.500.000 VND
Giá giảm: 54.500.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 54.000.000 VND
Giá giảm: 48.600.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 33.800.000 VND
Giá giảm: 30.400.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá gốc: 31.200.000 VND
Giá giảm: 28.100.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 56.900.000 VND
Giá giảm: 51.300.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 69.300.000 VND
Giá giảm: 62.400.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 76.500.000 VND
Giá giảm: 68.900.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.200.000 VND
Giá giảm: 38.000.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 61.000.000 VND
Giá giảm: 54.900.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 36.900.000 VND
Giá giảm: 33.200.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.88
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 54.600.000 VND
Giá giảm: 49.100.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.000.000 VND
Giá giảm: 39.600.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 41.600.000 VND
Giá giảm: 37.500.000 VND 
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1273
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.900.000 VND
Giá giảm: 39.600.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 29.800.000 VND
Giá giảm: 26.800.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 41.800.000 VND
Giá giảm: 31.400.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.600.000 VND
Giá giảm: 38.400.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 45.300.000 VND
Giá giảm: 40.700.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 47.300.000 VND
Giá giảm: 42.600.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 38.500.000 VND
Giá giảm: 34.600.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.100.000 VND
Giá giảm: 38.800.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG